„Praniemieckie” miasto Krakau

Kraków pod okupacją niemiecką znajdował się przez 1961 dni, ponad 5 lat, od 6 września 1939 roku do 18 stycznia roku 1945. Ślady tej niemieckiej przeszłości miasta można wciąż odnaleźć w jego przestrzeni: schrony przeciwlotnicze pod terenem dzisiejszego placu Inwalidów, oznaczenia na kamienicach, same kamienice, jak również eksponaty w muzeach. Po wkroczeniu do Krakowa, 6 września 1939 roku, Niemcy bardzo szybko rozpoczęli wcielanie swojej polityki w życie. Kraków miał się stać miastem niemieckim, stolicą Generalnej Guberni, Frankonii. Burzenie pomników będących symbolami narodowymi, państwowymi było elementem szerzej zakrojonej akcji całkowitego zniemczenia przestrzeni miasta; miało też przede wszystkim pokazać mieszkańcom, kto tu rządzi.
Oficjalnie zmiana nazwy miasta na niemieckojęzyczną „Krakau” nastąpiła dopiero w grudniu 1941 roku, jednak już wcześniej w dokumentach stosowano tę wersję. Zmiana była zwieńczeniem dzieła, symbolicznym przypieczętowaniem przeobrażenia Krakowa w miasto „praniemieckie”.

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zobacz też:
Fragmenty pomnika Adama Mickiewicza, zburzonego przez Niemców
Fragmenty pomnika Grunwaldzkiego, zburzonego przez Niemców