„Mogiła maski”

Zgodnie z legendą o początkach , maska okina spadła z nieba, co potwierdza jej pozaziemski rodowód (przyjmuje się, że teatr ma swoje źródła w tajnych obrzędach, w które wtajemniczeni byli tylko mężczyźni). Kamień, który wyznacza miejsce spadku, nazywany mogiłą maski, stoi do dziś w miejscowości Kawanishi. Z tego terenu wywodzi się najstarszy ród aktorski praktykujący , w obrębie którego kolejne pokolenia przekazywały sobie tajniki tej sztuki.

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Bibliografia:
Estera Żeromska, Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy, t.1: nō, kyōgen, Warszawa 2009.