Blog

Lider Informatyki 2014

Lider Informatyki” to konkurs organizowany od 18 lat przez magazyn Computerworld, w którym nagradzane są polskie przedsiębiorstwa i instytucje wykorzystujące w sposób najbardziej innowacyjny i efektywny ICT (Information and Communication Technologies).

W tegorocznej edycji w gronie trzech finalistów nominowanych do tytułu Lidera Informatyki w kategorii sektora publicznego (tytuł przyznawany jest w siedmiu kategoriach) znalazł się Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Nasz organizator zgłosił do konkursu trzy projekty, których innowacyjność w dziedzinie ICT zainteresowała jury: Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej (RSBIP), Cyfrową Małopolskę i realizowane przez nas Wirtualne Muzea Małopolski.

Czy znajdziemy się wśród zwycięzców? Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas finałowej gali 25 września 2014 roku w Warszawie.

Szczegóły konkursu Lider Informatyki 2014: Computerworld

 

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Nowe obiekty na portalu

Detal wazy emaliowanej ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

Każdego dnia pracujemy nad wzbogacaniem portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” o nowe obiekty, powiązania i historie. Obecnie – dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny – zakończyliśmy realizację drugiego projektu digitalizacyjnego prowadzonego przez naszą pracownię – projektu Wirtualne Muzea Małopolski Plus, w ramach którego mogą Państwo zobaczyć na portalu dodatkowe 120 obiektów z czterech muzeów.

Wśród nowych muzealiów znajdują się wyjątkowo cenne obiekty z Zamku Królewskiego na Wawelu, w tym m.in. posąg św. Stanisława z 2. poł. XIV w, czy płyta nagrobna w wyobrażeniem „drzewa życia”, której historia rozpoczęła się w XI wieku. Nie zabraknie też rzeźb, w tym m.in. „Uczennicy w wieńcu z róż” z cyklu „Głowy wawelskie”, ceramiki (np. cukiernicy z serwisu Aleksandra Józefa Sułkowskiego), reprezentacyjnych szyszaków z działu militariów, czy przykładów rękodzielniczego kunsztu XVII- i XVIII-wiecznych złotników, w warsztatach których powstawały misternie dekorowane zegary.

Na miłośników najdawniejszej historii czekają nowe obiekty z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie, w tym m.in. sarkofag kartonażowy z el-Hibeh z okresu ptolemejskiego, ostraka greckie, a także stele z cmentarzyska Kom Abu Billou z I–III wieku.

Zasoby portalu poszerzamy również o dodatkowe eksponaty z Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie o pozaziemskiej, kosmicznej proweniencji. Wśród nich można zobaczyć dwa wyjątkowe meteoryty – „Morasko” i „Grzempy”. Odkrywamy też historie zwierząt, które zasiedlały tereny dzisiejszej Małopolski w czasach, gdy jej powierzchnię pokrywało płytkie morze kredowe.

Listę 37 muzeów partnerskich dopełnia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha z albumem drzeworytów autorstwa najsłynniejszego twórcy tej sztuki – Hokusaia, kolekcją szablonów farbiarskich, utensyliów do ceremonii parzenia herbaty, czy maską okina teatru . Wraz z wizerunkami obiektów, dzięki współpracy z kustoszami, na portalu można odnaleźć klucz do niezwykłego świata japońskiej tradycji i estetyki. Rozszerzając ramy czasowe naszej wirtualnej opowieści, zapraszamy także do odkrywania prac twórców polskiej szkoły plakatu (m.in. Wojciecha Fangora i Jana Młodożeńca). Całość dopełniają nieznane szerszej publiczności rysunki Andrzeja Wajdy.

Mamy nadzieję, że kolejne obiekty i historie, które publikujemy na rozpoczęcie wakacji, będą dla Państwa źródłem inspiracji do nowych odkryć, a poszerzone zasoby muzealne z regionu udostępnione on-line ułożą się w pełniejszą opowieść o Małopolsce, źródłach tradycji i kultury – także tej pozornie odległej – które wpływają znacznie na naszą teraźniejszość.

Zapraszamy do wsłuchania się w polifonię głosów, włączenia się w nurt tej toczącej się ponad czasem rozmowy.

Opracowanie: Anna Berestecka (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Konferencja w Małopolskim Instytucie Kultury

Wykonanie pomiarów i pozyskanie cyfrowych wizerunków obiektów to tylko część pracy, której efektem jest rzeczywisty model 3D udostępniony w przestrzeni wirtualnego muzeum. Bardzo ważną częścią procesu jest także wizualizacja. Podczas trzech lat pracy, realizując dwa projekty digitalizacyjne, Regionalna Pracownia Digitalizacji zebrała bardzo duże doświadczenie zarówno w zakresie pozyskiwania danych, jak i ich przetwarzania (digitalizacji i wizualizacji), której efekty na co dzień są udostępniane na stronie www.muzea.malopolska.pl. Dostrzegając różne aspekty cyfryzacji,  chcemy podzielić się naszą wiedzą i wątpliwościami, postawić pytania, a także zainicjować debatę nad wykorzystaniem cyfrowych wizerunków obiektów w muzealnictwie.

25 czerwca w Małopolskim Instytucie Kultury wspólnie z Fundacją Małopolskie Centrum Transferu Technologii i 37 partnerami z muzeów, z którymi współpracujemy, spotkamy się na konferencji „Digitalizacja, wizualizacja i co dalej?”. Poruszymy kwestie tworzenia certyfikowanych reprodukcji i kopii obrazów, pobierania opłat za udostępnianie wizerunków cyfrowych w świetle Dyrektywy Unii Europejskiej Re-Use, fotografowania dzieł sztuki, kalibracji sprzętu, wykorzystania scaningu laserowego i fotogrametrii cyfrowej w promocji muzeów, tworzenia audioprzewodników i aplikacji mobilnych dostosowujących zasoby i narracje muzealne także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Paweł Szelest z naszej pracowni, przedstawiciele Fundacji Małopolskie Centrum Transferu Technologii, Centrum Cyfrowego Projekt Polska, a także firm Nikon, Epson, Terramap, Alstor, którzy na co dzień wykorzystują zaawansowane technologie do pozyskiwania i przetwarzania wizerunków cyfrowych.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie początkiem szerszej dyskusji, która przyczyni się do pełniejszego wykorzystania możliwości, jakie daje digitalizacja i wizualizacja obiektów muzealnych.

Efekty debaty udostępnimy także na naszym blogu.

Opracowanie: Anna Berestecka (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Spotkanie w realu

Małopolski Festiwal Innowacji już za nami. Był dla nas nie tylko okazją do prezentacji naszych umiejętności digitalizacyjnych i opowieści o naszym sposobie na interpretację dziedzictwa kulturowego Małopolski. Przede wszystkim stał się okazją do poznania Państwa, naszych odbiorców!  Dziękujemy za wszystkie pochwały i uwagi. Brakuje nam często informacji zwrotnej o tym, co robimy. Być może warto poszukać innych okazji do tego typu spotkań w realu? 

Małopolski Festiwal Innowacji, 29.05.2014, Mały Rynek w Krakowie.
Fot. Marek Antoniusz Święch, arch. MIK (2014), CC-BY 3.0 PL.

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

Co teraz?

Ekipa skanująca wróciła już z muzealnych wojaży. Tym razem nie były to dalekie podróże po całej Małopolsce, lecz „mieszczańskie” przemieszczanie się po Krakowie. W ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski Plus”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Wieloletniego Kultura Plus, zdigitalizowaliśmy 120 eksponatów z czterech krakowskich muzeów. Z dwoma z nich, Muzeum Archeologicznym w Krakowie i Muzeum Geologicznym ING PAN, mieliśmy już przyjemność współpracować w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”. Z Zamkiem Królewskim na Wawelu oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha spotkaliśmy się w okolicznościach digitalizacyjnych po raz pierwszy i bardzo to spotkanie nas cieszy.

W takim razie, można by zapytać, czym zajmujemy się teraz? Dlaczego efekty naszej pracy nie są jeszcze widoczne na portalu? Otóż digitalizacja to dopiero pierwszy krok prowadzący do wizualizacji, a następnie publikacji trójwymiarowego modelu w przestrzeni Internetu. Uzyskany podczas procesu skanowania materiał zostaje poddany obróbce graficznej przygotowującej go do publikacji na portalu, o której opowiada pokrótce prezentowany przez nas na serwisie YouTube materiał filmowy: 

 


 

 

Wszelki pozyskany materiał zostaje też skatalogowany i zarchiwizowany. Spośród tysięcy zdjęć wysokiej rozdzielczości wybieramy te, które zostaną umieszczone pod każdym z obiektów w postaci galerii. Zespół redakcyjny pracuje w tym czasie nad przygotowaniem tekstów, które przybliżą historię i charakter prezentowanych obiektów, zaprezentują je w szerszym kontekście i bogatej sieci powiązań pomiędzy nowymi a istniejącymi już eksponatami.

Kiedy efekty naszej pracy będą dostępne na portalu Wirtualne Muzea Małopolski? Pracujemy usilnie, aby wydarzyło się to w połowie tego roku, u progu wakacji, czyli pod koniec czerwca 2014 roku. Już teraz serdecznie Was zapraszamy!

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Wyświetlanie 151 - 155 z 177 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 36