Blog

„Był tam wielki cud” – o Chanuce, żydowskim „Święcie Świateł”

Od kilku lat w jeden z grudniowych wieczorów na ulicy Szerokiej znajdującej się na Kazimierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej Krakowa – odbywa się szczególna uroczystość. Po przemówieniach zaproszonych gości (do których należy zazwyczaj prezydent Krakowa, przedstawiciele instytucji kulturalnych, rabini) zapalana jest lampka na wielkim, ośmioramiennym świeczniku zwanym chanukiją. Panuje radosna atmosfera, uczestnicy śpiewają, tańczą, a następnie wszyscy częstowani są pączkami....
Uroczystość ta zwiastuje początek żydowskiego święta Chanuki. Jest to święto upamiętniające wydarzenia, jakie miały miejsce w II wieku p.n.e. Państwo żydowskie znajdowało się wówczas pod panowaniem grecko-syryjskiej dynastii Seleucydów. Niektórym Żydom kultura helleńska wydała się na tyle atrakcyjna, że zaczęli przejmować pewne jej elementy, co z kolei spotkało się ze sprzeciwem innych. Konflikt zaostrzył się w czasach panowania Antiocha IV Epifanesa. Władca wydał serię dekretów mających na celu szybką hellenizację Żydów, a na stanowisku kapłana w Świątyni Jerozolimskiej osadzał zwolenników reformy judaizmu w duchu greckim. Zakazane zostały najważniejsze dla judaizmu obrzędy, zwyczaje i praktyki, takie jak świętowanie Szabatu, obrzezanie czy nauka Tory. W Świątyni umieszczono posągi bogów greckich, a ołtarz został sprofanowany przez złożenie na nim ofiary ze świni.
Odpowiedzią na te wydarzenia był wybuch żydowskiego powstania, którym dowodził Matatiasz z rodu Hasmoneuszy wraz z pięcioma synami. Po śmierci Matatiasza dowództwo objął jego syn Juda, któremu nadano przydomek Makabi („Młot”), stąd powstańców nazywa się Machabeuszami.
Pomimo miażdżącej przewagi liczebnej wroga, powstanie zakończyło się sukcesem. Grecy zostali wyparci z Judei, a Świątynia Jerozolimska, oczyszczona i ponowie poświęcona, znów stała się miejscem kultu żydowskiego Boga.
Samo to zwycięstwo militarne mogłoby już być powodem ustanowienia święta. Talmud jednak kładzie nacisk na pewne zdarzenie, które uznane zostało za cud.
By przywrócić kult żydowski w Świątyni trzeba było zapalić siedmioramienną lampę oliwną, która powinna płonąć bez przerwy. Jednak okazało się, że wśród zapasów znaleziono tylko jeden dzbanek oliwy – była to ilość, która wystarczała na jeden dzień, a wytłoczenie nowej zajmowało osiem dni. Kapłani zdecydowali jednak, by menorę zapalić od razu, nawet jeśli wiązałoby się to z przerwaniem ciągłości. Wtedy okazało się, że ta niewielka ilość oleju płonęła nieprzerwanie przez osiem dni, aż do chwili, gdy nowa oliwa była gotowa do użycia.
Obchody święta Chanuka pełne są symboli. Już sama jego długość – osiem dni – nawiązuje do cudu sprzed wieków. Najważniejsze jednak są światła zapalane na ośmioramiennym świeczniku lub lampie oliwnej. Pierwszego wieczoru zapala się jedną świeczkę, drugiego – dwie, trzeciego – trzy... Aż wreszcie ósmego dnia płoną wszystkie świeczki na chanukiji. Jest jeszcze jedna, dodatkowa świeczka, tak zwany szames, od której odpala się wszystkie pozostałe. Ważne jest, by światła płonęły w widocznym miejscu. Może być to na przykład parapet okna, aby przechodni mogli je dostrzec z ulicy. Celem jest bowiem „głoszenie cudu”.
Zapalaniu świec towarzyszą błogosławieństwa odmawiane lub odśpiewywane w języku hebrajskim. W tłumaczeniu na język polski pierwsze z nich brzmi: „Błogosławiony jesteś Panie Boże, Królu świata, któryś uświęcił nas swoimi przykazaniami i nakazał nam zapalać światła chanukowe”. Po nim mówi się kolejne: „Błogosławiony jesteś Panie Boże, Królu świata, któryś uczynił cuda naszym ojcom w tamtych dniach, w tamtym czasie”. Pierwszego wieczoru dodawane jest jeszcze trzecie: „Błogosławiony jesteś Panie Boże, Królu świata, któryś dał nam dożyć i utrzymał nas i doprowadził nas do tego czasu”.
Symboliczne są także potrawy. Do najpopularniejszych należą tak zwane latkes, czyli placki ziemniaczane. Latkes mogą być także zrobione z innych warzyw; ważne jest to, aby były smażone na oleju, co ma przypominać o cudzie z oliwą. W Izraelu ulubionym chanukowym przysmakiem są pączki.
Nieodzownym elementem święta Chanuka jest także gra w tak zwany drejdl. Jest to bączek o czterech ściankach. Na każdej znajduje się jedna z hebrajskich liter: nungimelhejszin. Są to pierwsze litery słów w zdaniu: nes gadol haja szam, co oznacza dosłownie: był tam wielki cud”. Każdy uczestnik wrzuca coś do puli, a następnie kręci drejdlem i w zależności od litery, która wypadnie, bierze wszystko, połowę, dodaje do puli lub traci kolejkę. Przedmiotem gry mogą być cukierki, orzeszki itp., jednak najczęściej używa się specjalnych chanuke-geld – czekoladowych monet w złotym papierku.
Izraelskie bączki, z oczywistych powodów, różnią się jedną literką od tych, których używa się w innych krajach. Litera szinrozpoczynająca słowo szam – w Izraelu została zastąpiona literą pej, która oznacza po – „tutaj”.
Pochodzenie zwyczaju gry w drejdl podczas Chanuki jest różnie interpretowane. Najpopularniejsze wyjaśnienie mówi o tym, że w czasach, gdy zakazane było studiowanie Tory czy obchodzenie Szabatu, Żydzi robili to potajemnie, a na wypadek nakrycia mieli zawsze przygotowane takie bączki – by w razie czego udawać, że celem ich spotkania jest gra hazardowa.
Są także prezenty dla dzieci. Jest to zwyczaj stosunkowo nowy. Jednak bliskość świąt Bożego Narodzenia i jego huczne obchody wpłynęły także na zwyczaje chanukowe. I choć jest to święto o stosunkowo małym znaczeniu w porównaniu z biblijnymi świętami (jak PesachJom Kipur i inne), to jednak przez tę zbieżność dat jest obecnie jednym z najbarwniej obchodzonych żydowskich uroczystości, z oprawą muzyczną, bogatymi dekoracjami domu i przyjęciami.

Opracowanie: Julia Makosz, Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zobacz chanukije na naszym portalu:
Świecznik chanukowy z Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
Świecznik chanukowy synagogalny z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Chanukija ze sztibla Samuela Rotha z Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej
Świecznik chanukowy z Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha
Lampka chanukowa z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Świecznik chanukowy w stylu modernistycznym z Muzeum Okręgowego w Tarnowie

„Wychodzenie z otchłani”

Kolejne już warsztaty z cyklu Cicerone odbyły się 13 i 14 listopada w Willi Decjusza. Tym razem poprowadził je pochodzący z Holandii Jasper Visser, a ich tematem przewodnim były Twórcze sposoby i niekonwencjonalne podejście do opowiadania o dziedzictwie.

Jasper Visser współpracuje z instytucjami kultury przy tworzeniu wystaw. Pomaga organizacjom kontaktować się z publicznością i inicjuje procesy angażujące odbiorców we współtworzenie ekspozycji. Visser rozpoczął swoją karierę jako niezależny konsultant, innowator kulturalny i projektant programów edukacyjnych. Jest współautorem kart wspomagających pracę nad opracowaniem strategii muzeum, a także współautorem publikacji Digital Engagement Framework. Prowadzi bloga: http://themuseumofthefuture.com/.

W trakcie warsztatów zaproszony przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie ekspert skupił się na zagadnieniu kreatywnej interpretacji dziedzictwa w kontekście nowych technologii.

Wybrać z nadmiaru

Opowiadając o dziedzictwie, stajemy przed wyzwaniem doboru odpowiednich środków, umożliwiających skuteczne dotarcie do odbiorcy. Współcześnie jesteśmy poddawani dużej ilości bodźców, co utrudnia zainteresowanie widza. Selekcjonowanie we współczesnym świecie stało się trudne z powodu aż nadmiernej dostępności różnych narzędzi i kanałów informacyjnych. Od jakiegoś czasu, jednym z najważniejszych mediów jest internet, który dostarcza ogromną ilość sposobów umożliwiających tworzenie i promowanie interpretacji dziedzictwa. Do wyboru mamy chociażby facebook, pinterest, youtube, twitter, snapchat, poszerzoną rzeczywistość oraz mnóstwo innych narzędzi sieciowania treści. Istotna jest selekcja jednej grupy odbiorców, jednego tematu, jednego narzędzia. Pojawiają się pytania: Co chcesz osiągnąć? Jakie są twoje cele? Do jakiej grupy chcesz dotrzeć? Jakich kanałów komunikacyjnych używać? Jak lepiej opowiadać historie? W jaki sposób angażować odbiorców? Jaki może być wkład grupy/wspólnoty we współtworzenie projektu? Jak budować relacje?

Powyższe pytania dobrze jest sobie zadać bez względu na to, czy pracujemy jako indywidualni eksperci, czy też jesteśmy częścią instytucji. Formułując cele, trzeba dobrze znać misję muzeum.

Dotrzeć do odbiorcy

Jaki jest temat? Na pierwszym etapie pracowaliśmy nad mapowaniem hasła. Burza mózgów służyła wymyśleniu i zebraniu wszystkich powiązań dotyczących jednego zagadnienia. Kreatywny proces, zbieranie pomysłów, wymyślanie różnych aspektów danego tematu daje możliwość luźnego przywoływania całej masy skojarzeń. Po dokładnym określeniu tematu i wybraniu jednego interesującego nas wątku można opracować plan dotarcia do publiczności. Etapy współpracy z odbiorcą zostały określone przez Jaspera Vissera czterema hasłami: pozyskać (reach), zainteresować (interest), włączyć (involve), zaktywizować (activate):

 1. Pozyskać publiczność (poprzez plakaty, informacje, posty na fb).
 2. Utrzymać zainteresowanie.
 3. Zaangażować odbiorców (poprzez zadawania pytań).
 4. Przekazać część kontroli (poprzez współtworzenie, partycypację).

Najtrudniej jest stworzyć przestrzeń służącą zaangażowaniu publiczności. Przywoływane przez eksperta badania mówią, że przeciętnie z tysiąca osób, które uda nam się zainteresować, tylko jedną uda nam się zaangażować we współdziałanie. A dwie najważniejsze motywacje do odbioru dziedzictwa to dobra zabawa i treści merytoryczne.

Kreatywnie opowiadać o dziedzictwie

Czym jest kreatywna interpretacja dziedzictwa? Kreatywność zamknięta w hasłach:

Presence (być obecnym)

Leap into („wskoczyć w to”, „wgryźć się”)

Atendance (uczestniczyć)

Yes, and… (powiedzieć tak i…, czyli mieć postawę afirmatywną)

! Impact (dokonać jakiejś zmiany, mieć na coś wpływ).

Najogólniej kreatywność została zdefiniowana jako zabawa. Kreatywność pozostawia wpływ, jakąś możliwość zmiany. Jest też nastawieniem. Każdy z nas jest kreatywny, każdy z odbiorców może odkryć w sobie twórcze możliwości i zechcieć wnieść coś do projektu. Często więcej, niż się spodziewamy.

Tworzyć relacje w realnym świecie

W cyfrowym świecie sztuka, kultura i dziedzictwo stanowią prawdziwe doświadczenie dla ludzi i pobudzają ich kreatywność. Istotne jest dla nas tworzenie relacji. Nawet w projektach cyfrowych, wykorzystujących nowe technologie, istotny jest kontakt z odbiorcą i to nie tylko poprzez media społecznościowe. Ważne są spotkania podczas konferencji, warsztatów, wykładów. Proces odbioru dziedzictwa został porównany przez Jaspera Vissera do podróży bohatera. Na początku jest wezwanie do przeżycia przygody. Ale po czasie wyzwań przychodzi też moment otchłani, kryzysu. Bardzo ważne jest obmyślenie sposobu wyjścia z tego stanu, doświadczenie„transformacji/przeobrażenia”.

Czego potrzebujemy do realizacji projektów? Kreatywności, dobrego pomysłu, przyjaciół, pewności siebie, energii, inspiracji, pieniędzy, wiedzy, obiektów, odwagi. Podobno wszystko to mamy! Albo prawie wszystko… Warsztaty zakończyły się zbiorowym wyznawaniem, co zamierzamy zrobić następnego dnia i w czym możemy pomóc drugiej osobie. Zacznijmy od małych rzeczy, małych zmian!

Fot. M. Balazy, archiwum MIK, CC-BY

Inspiracje:

Co wpływa na popularność filmów na YT:

 1. Udostępnienie treści przez osoby wyznaczające trendy (jeśli osoba wyznaczająca trendy udostępni filmik, dotrze on do większej liczby osób i ma szanse na zyskanie popularności).
 2. Element zaskoczenia.
 3. Kreatywni uczestnicy wspólnoty/społeczność (na przykład poprzez przetwarzanie, inspirowanie się filmem).

Kevin Alocca, Jak filmy wideo stają się popularne? https://www.ted.com/talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral,

The Brain Scoop with Emily Graslie https://www.youtube.com/channel/UCkyfHZ6bY2TjqbJhiH8Y2QQ

Opracowanie: Mirka Bałazy (Redakcja WMM),
Redakcja: Kinga Kołodziejska

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

 

 

„Lepsza z soli lichota, niźli z gnoju wór złota” – czyli słów kilka o górnikach

W okresie średniowiecza i nowożytności kopalnie były bardzo dochodowe. W całej Europie wyrastały wokół nich miasta. Nie inaczej było w Królestwie Polskim, gdzie „Wieliczka urosła w miasto z nikczemnej chałupy” (cyt. za: Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 4, Warszawa 1901, s. 522). W Polsce kopalnie, czyli jak mówiono dawniej „żupy” lub „góry”, skupione były na południu kraju. W Wieliczce i Bochni wydobywano sól, a w Olkuszu, Chęcinach, Sławkowie, Trzebini, Jaworznie i Miedzianej Górze rudy metali – ołowiu, srebra oraz miedzi.

Wózek kopalniany, tzw. pies węgierski, XIX wiek, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, domena publiczna.

Gdzie kopalnie, tam i górnicy, czyli kopacze. Już w średniowieczu wykonywali oni najcięższą i najbardziej niebezpieczną pracę, dlatego nie dziwi, że w wielu wyrobiskach pracowali niewolnicy i skazańcy. Niekiedy nie przysługiwał im nawet pochówek na tym samym cmentarzu, na którym grzebano ludzi wolnych.

Do pracy w kopalni przestępcy zaciągali się czasem dobrowolnie, żeby uniknąć sprawiedliwości. Podobną motywację mieli ludzie, którzy od spotkania z mistrzem małodobrym woleli służbę w wojsku lub harówę na żaglowcu. Także małopolscy górnicy nie należeli do świętych, o czym wiemy z pisanych przekazów o występkach bocheńskich i wielickich kopaczy. 10 listopada 1593 roku przed sądem w Sanoku stanął niejaki Stanisław „górnik z Bochnie” (oryginalna pisownia) ze zbójnickiej szajki harnasia Pawła Swastaka z Sobolowa. Stanisław został złapany wraz z kilkoma kompanami podczas napadu na synagogę w Rymanowie. Wiadomo także, że w roku 1664 straż miejska Kazimierza musiała bronić miasta przed ponadstuosobową bandą uzbrojonych górników, którzy ruszyli na rabunek bogatych żydowskich kramów i sklepów.

Niewarta pozazdroszczenia pozycja i status społeczny górników nie była jednak regułą. Przeważnie cieszyli się oni wolnością osobistą, a ich zawód – szacunkiem. Do XX wieku w wielickiej kopalni pracowali nawet zamożni chłopi, dla których górnicza pensja była tylko dodatkiem do podstawowych dochodów z roli. Robili to często po to, by podtrzymać w rodzinie tradycje uprawiania prestiżowego zawodu. Poważanie dla pracy pod ziemią znajduje zresztą potwierdzenie w wielickim przysłowiu: „Lepsza z soli lichota, niźli z gnoju wór złota”. Poczucie własnej wartości i odrębności od ludzi wykonujących „zwyczajną” pracę na powierzchni ziemi zaowocowało wytworzeniem specyficznej górniczej kultury, która – chociaż zróżnicowana regionalnie – była podobna w całej Europie.

Róg Bractwa Kopaczy Wielickich, 1534, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, domena publiczna.

W średniowieczu urzędnicy żupni i gwarkowie, ale także zwykli kopacze, byli środowiskiem wielonarodowościowym, podobnie jak miejscy kupcy i rzemieślnicy. Do Wieliczki już w XIII wieku ściągali Niemcy i inni mieszkańcy Europy Środkowej. W drugiej połowie XIV wieku dołączyły do nich mniej liczne grupy Włochów i Francuzów. Górnicy pod względem wieloetniczności przypominali miejskie środowisko kupców i rzemieślników. Już w XIII i XIV wieku w Bochni i Wieliczce powstały bractwa kopaczy, działające podobnie do cechów. Pamiątką świetności górniczego fachu w XVI wieku jest prezentowany na portalu Róg Bractwa Kopaczy Wielickich, noszony na łańcuchu przez starszego bractwa podczas największych świąt, podobnie jak srebrny kur Krakowskiego Bractwa Kurkowego.

Górnicy zakładali także bractwa religijne. Mieli oni swoich patronów, do których modlili się w podziemnych kaplicach, często ozdobionych posągami i ołtarzami wykonanymi przez samych górników. Amatorską rzeźbą zajmowało się wielu kopaczy. Dawniej było to zajęcie szczególnie popularne wśród górniczych inwalidów. W Polsce najbardziej znane są solne rzeźby znajdujące się w Wieliczce. Dwie z nich można zobaczyć w trzech wymiarach na portalu Wirtualnych Muzeów Małopolski.

Szczególnym kultem w europejskich ośrodkach górniczych cieszyła się św. Dorota, św. Wit, św. Prokop z Sazawy, św. Klemens, św. Antoni, św. Barbara i św. Anna. Wybór patronów nie był przypadkowy. Np. św. Antoni, który jest opiekunem zaginionych, pomagać miał, gdy jakiś górnik zagubił się w plątaninie chodników, a św. Klemens jako patron tonących był pomocny w razie zalania kopalni.

Jan Matejko, Obraz „Św. Kinga modląca się pośród sądeckich gór”, 1892, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, domena publiczna.

Najpopularniejszą patronką górników była i jest św. Barbara – opiekunka ciężkiej pracy i dobrej śmierci. Przypadające dzisiaj wspomnienie liturgiczne św. Barbary, czyli Barbórka jest najważniejszym świętem w kalendarzu pracowników kopalń. W tym dniu celebrowane są różne tradycyjne rytuały, takie jak przyznawanie szpad zasłużonym pracownikom i skoki przez skórę – skórzany fartuch, nazywany też natylnikiem, ponieważ służył do ochrony pośladów podczas zjeżdżania do sztolni lub w czasie odpoczynku na wilgotnych skałach. Górnicy mają również tradycyjne dla ich zawodu pieśni, a nawet tańce, jak słynny taniec z mieczami wykonywany m.in. przez górników z Sankt Martin w Dolnej Austrii. W Wieliczce i Bochni szczególnym kultem cieszyła się św. Kinga, z którą łączą się liczne legendy.

Z okazji świąt takich jak Barbórka górnicy zakładają uroczysty mundur. Kopacze już w średniowieczu nosili wyróżniający się strój – proste kaftany z kapturem i górnicze skóry, które już na przełomie XV i XVI wieku stały się elementem odświętnego stroju kopalnianych elit – nie był to jednakże mundur z prawdziwego zdarzenia. Pierwsze uniformy pojawiły się w XVII wieku w Saksonii, a w roku 1719 odbyła się prawdziwa górnicza rewia mody. Ponad tysiąc górników wystąpiło w mundurach odświętnych z okazji zaślubin Fryderyka Augusta, przyszłego króla Polski Augusta III. W Bochni i Wieliczce pierwsze mundury wprowadzili Austriacy, rok po pierwszym rozbiorze Polski. W XIX wieku mundur stał się powszechny w większości kopalń, a na terenie zaboru austriackiego ostateczne uregulowanie prawne dotyczące jego wyglądu nastąpiło w roku 1850.

Wielickie i bocheńskie uniformy odświętne niewiele zmieniły się od czasu zaborów, a w XX wieku stały się wzorem dla mundurów górniczych w całej Polsce. Po II wojnie światowej wprowadzono także damską wersję uniformu. Mimo to, dopiero w roku 2008 Polska wypowiedziała konwencję zakazującą kobietom pracy pod ziemią. Wciąż jednak nie ma odpowiednich przepisów w pełni regulujących tę kwestię.

Tradycyjny górniczy taniec z mieczami, Sankt Martin (Dolna Austria), fot. John Asher, CC BY-SA 3.0, źródło: Wikimedia Commons.

Górnicy jako ludzie wolni mieli też prawo noszenia broni, która do dzisiaj jest elementem uroczystego munduru pracowników kopalń. Na portalu prezentujemy pochodzącą z Saksonii bartę, czyli topór górniczy (niem. Bergbarten), oraz paradną szablę. Wysocy rangą górnicy wieliccy, jak wszyscy urzędnicy w monarchii habsburskiej, mieli prawo noszenia tego rodzaju broni do munduru galowego. Na Górnym Śląsku, który od XVIII wieku należał do Prus, tradycyjnie do uniformu noszona jest szpada.

Oprócz świątecznych zwyczajów i strojów, górników wyróżnia też zawodowy żargon, który nie ogranicza się tylko do sfery języka mówionego. W wielu kopalniach górnicy pracujący w hałasie wypracowali system porozumiewania się za pomocą gestów, a nawet sposób nadawania wiadomości poprzez stukanie w rurociągi. Metalowe rury przenoszą „zaszyfrowane” informacje na duże odległości.

Dziś wiele pamiątek dawnego górnictwa można zobaczyć na wystawie stałej Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, a część z nich warto obejrzeć na portalu Wirtualne Muzea Małopolski.

Opracowanie: Adam Spodaryk (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Bibliografia:

 1. Brückner Aleksander, Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa 1939, szp. 378–382.
 2. Burke Peter, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie, Warszawa 2009.
 3. Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa 1901, s. 224–226.
 4. Tenże, Encyklopedia staropolska, t. 4, Warszawa 1901, s. 521–522.
 5. Janicka-Krzywda Urszula, Górnicy wielickiej kopalni, Kraków 1999.
 6. Sasin Ewelina, „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”, czyli dlaczego świat się kończy. O ślunskich dziołchach i ich szychcie z Karoliną Bacą-Pogorzelską rozmawia Ewelina Sasin, „Ha!art”, nr 49: Praca, s. 39–44.
 7. Tenfelde Klaus, Bergarbeiterkultur in Deutschland. Ein Überblick, „Geschichte und Gesellschaft”, r. 5 (1979), z. 1: Arbeiterkultur im 19. Jahrhundert, s. 12–53.

Tytoń i tabaka

 

Zwierzęta z Nowego Świata. Arras „Indyki”, wg kartonu artysty z kręgu Pietera Coecke van Aelsta, ok. 1555, Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, domena publiczna.

Dokładnie siedem lat temu, 15 listopada 2010 roku, na terenie całej Polski wprowadzono zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Równo miesiąc temu można było świętować inną tytoniową rocznicę. W napisanym przez Krzysztofa Kolumba dzienniku wyprawy do Nowego Świata, pod datą 15 października 1492 roku, po raz pierwszy pojawia się wzmianka o tytoniu. Odkrywca nie miał pojęcia do czego służą suche liście, którymi obdarowali go mieszkańcy „Indii Zachodnich”. Dopiero 6 listopada Kolumb poznał zastosowanie rośliny. Pod tą datą zanotował, że widział ludzi zaciągających się dymem z żarzących się ziół zawiniętych w suche liście. W swoim dzienniku zawarł więc pierwszy w historii opis cygara. Podróżnik opisał również odurzające skutki połykania dymu, co skłania niektórych znawców tematu do wątpliwości, czy Indianie palili tylko tytoń.

Rdzenni Amerykanie przedstawili Europejczykom liście nie tylko jako używkę, ale także jako remedium na przeróżne schorzenia: bóle głowy, stawów i zębów, a nawet jako środek zwalczający robaki pasożytujące w ludzkim ciele. Roślina szybko zyskała na Starym Kontynencie zarówno miłośników, jak i zagorzałych przeciwników. Palenie tytoniu stało się najbardziej popularne w Europie północnej, a w szczególności w Niderlandach. Pewien niemiecki dyplomata i przeciwnik nikotynizmu przebywając w Hadze w roku 1621, powiedział:

Palacze w karczmie, Adriaen Brouwer, pierwsza ćwierć XVII wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna, Wikimedia Commons.

„Nie mogę powstrzymać się od wypowiedzenia kilku słów protestu przeciwko tej zadziwiającej modzie, jaka ostatnimi czasy przywędrowała do nas z Ameryki. Jest to pewien rodzaj picia dymu, który niewoli swoje ofiary bardziej niż jakakolwiek inna forma upojenia, zarówno dawna, jak i nowa. Szaleńcy ci z niesłychaną pożądliwością połykają i zaciągają się dymem rośliny, którą zwą tytoniem bądź herba Nicotiana”. (cyt. za: Piotr Paszkiewicz, Alegoria palacza tytoniu w siedemnastowiecznym malarstwie holenderskim i flamandzkim, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 15 (1985), s. 295).

Wrogiem importowanej używki byli także najważniejsi ludzie swojej epoki: namiestnik Niderlandów Maurycy Orański, który zabronił palenia swoim żołnierzom, oraz król Anglii Jakub I. Drugi z nich napisał nawet dzieło znane w Polsce jako Misocapnos, w którym dowodził szkodliwości palenia tytoniu i wciągania tabaki. Jeden z egzemplarzy wysłał Zygmuntowi III Wazie, który najwidoczniej znany był z zamiłowania do zamorskiej używki. Król Polski ewidentnie nie dał się przekonać i zlecił jezuitom napisać wyszydzający tezy Jakuba traktat pt. Antimisocapnos.

Pierwsze nasiona tytoniu przywieziono do Polski ze Stambułu już w roku 1590. W XVII wieku w Rzeczypospolitej nie uważano używki za niebezpieczną dla zdrowia. W roku 1661 Sejm Polski uznał tytoń za nieszkodliwy i ustanowił na niego cło. W drugiej połowie stulecia uważano nawet, że zażywanie tabaki „sprawuje skutek, że zbytnie wyciąga z głowy wilgotności” (Jakub Kazimierz Haur cyt. za Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 4, Warszawa 1903, s. 402–403).

Kultura palenia i wytwarzania zdobionych fajek przetrwała na Podhalu do XX wieku. Fajka podhalańska, XIX/XX wiek, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, domena publiczna.

Palenie tytoniu Polacy przejęli od Turków (palaczem był m.in. Jan III Sobieski, który zwykł wypalać fajkę po obiedzie), a zażywania tabaki nauczyli się od Niemców i Francuzów. O ile palenie do XIX wieku nie było bardzo rozpowszechnione, o tyle tabakę już w wieku XVII zażywali w Polsce niemal wszyscy.

Porcelanowa puszka na tabakę, ok. 1724, Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, domena publiczna.

Ksiądz Jędrzej Kitowicz w Opisie Zwyczajów za panowania Augusta III wspomina nawet o prawdziwych nałogowcach: „Tabaka za mojéj pamięci była najprzód prosta z tytuniu w donicy wierconego robiona, do któréj dla tęgości, owi wezwyczajeni niąchacze, którzy woleli obejść się bez chleba, niż bez tabaki, przydawali popiołu z skórek łoziny, albo z grochowin palonego, aby im w nosie lepiéj wierciało” (cyt. z: Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Poznań 1840, s. 99).

Jeszcze na początku XIX wieku miłośników tabaki było w Polsce i na Litwie znacznie więcej niż palaczy tytoniu. Warto wspomnieć, że w Panu Tadeuszu fajki (albo lulki) wspomniane zostały zaledwie siedem razy, a tabaka i tabakiery około trzydziestokrotnie. Warto przypomnieć, że w Księdze Czwartej pojemniczek na brązowy proszek odgrywa znaczącą rolę. Ksiądz Robak rozbudził patriotyczne uczucia wśród bywalców karczmy dzięki zręcznemu wykorzystaniu tabakierki z wizerunkiem Napoleona i anegdocie o cesarzu Francuzów, który gdy „w potyczce zażywa raz po raz, to znak pewny, że bitwę wygrywa”.

Jeszcze około roku 1870 były na terenach dawnej Rzeczypospolitej regiony, jak okolice Tykocina, gdzie lud zażywał tabaki zamiast palić. Na Kaszubach używka ta po dziś dzień jest ważnym elementem lokalnej kultury i tematem wielu przysłów.

Popularność używki zaowocowała zapotrzebowaniem na pojemniki do przechowywania tabaki. Wytwarzano je z przeróżnych materiałów: porcelany, srebra, masy perłowej, rogu, kości słoniowej oraz wielu rodzajów drewna. Tabakierki, także te zrobione własnoręcznie, były popularnym i prestiżowym prezentem. Książę Karol Stanisław Radziwiłł zwany „Panie Kochanku” ofiarował tabakierkę wykonaną przez siebie z kości słoniowej królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiego podczas jego wizyty w Nieświeżu. Tabakierki przyjmowały niekiedy fantazyjne kształty, jak ta pochodząca z końca XIX wieku, prezentowana na portalu Wirtualne Muzea Małopolski.

 Wraz z rozpowszechnieniem się papierosów pojawiły się również naczynia na popiół. Na portalu Wirtualne Muzea Małopolski prezentujemy kuriozalną popielniczkę z widokiem Domu Zdrojowego w Krynicy. Czy widok uzdrowiska na popielniczce miał uczynić palenie zdrowszym? Czy po prostu palacz nie wiedział o szkodliwości nałogu?

Opracowanie: Adam Spodaryk (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Bibliografia:

 1. Brückner Aleksander, Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa 1939, szp. 677–679.
 2. Griffenhagen George B., The Materia Medica of Christopher Columbus, “Pharmacy in History”, t. 34 (1992), nr 3, s. 131–145.
 3. Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa 1901, s. 141.
 4. Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska, t. 4, Warszawa 1903, s. 349-350, 402–403.
 5. Marcinek Roman, Prawo wolności wyboru, (http://www.wilanow-palac.art.pl/prawo_wolnosci_wyboru.html, dostęp: 08.11.2017).
 6. Kitowicz Jędrzej, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Poznań 1840, s. 99–109.
 7. Paszkiewicz Piotr, Alegoria palacza tytoniu w siedemnastowiecznym malarstwie holenderskim i flamandzkim, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 15 (1985), s. 295–304.

Między obiektem a interpretacją

Ważne miejsca, dobra interpretacja, znaczące doświadczenia. Warsztaty z planowania interpretacji poprowadzone już po raz drugi w ramach cyklu Cicerone przez Jamesa Cartera odbyły się 9 i 10 października w Willi Decjusza. Tym razem zaproszony przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie ekspert skupił się na zagadnieniu interpretacji, w którym się specjalizuje.

Trzy najważniejsze kwestie podjęte podczas dwudniowych zajęć to: temat przewodni, plan interpretacyjny i różnorodne potrzeby odbiorców. James Carter podkreślił znaczenie tematu przewodniego w interpretacji, którego funkcją jest zainteresowanie i zaangażowanie odbiorców. Każda osoba w odmienny sposób rozumie temat przewodni, ale dzięki temu ma podstawę do formułowania własnych interpretacji. Myśl przewodnia jest narzędziem nadającym strukturę interpretacji. Temat musi być konkretny i zrozumiały dla wszystkich pracujących nad projektem.

Co sprawia, że temat przewodni jest istotny?

 • Stanowi inspirację. Niekiedy właściwy dobór słów może tworzyć różnicę pomiędzy nudnym a ekscytującym tematem przewodnim.
 • Jest wyraźnie powiązany z miejscem lub kolekcją. Idee, które nie mają oparcia w rzeczach, jakie ludzie mogą zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać lub posmakować, pozostają abstrakcyjnymi konceptami.
 • Angażuje jednostki, pokazuje, w jaki sposób przedmiot interpretacji jest związany z ludźmi.
 • Stwarza poczucie dramatyzmu. Dramatyzm może mieć niewielką lub ogromną skalę, ale zawsze jest interesujący.
 • Wprowadza nowe, zaskakujące lub nawet prowokujące sposoby myślenia/postrzegania.
 • Nawiązuje do czasu i miejsca ich prezentacji. Temat przewodni może stanowić wyraźne nawiązanie do bieżących wydarzeń lub problemów.
 • Nie obejmuje wszystkich aspektów. Istotny temat przewodni jest stwierdzeniem, które wzbudza ciekawość odbiorców i stanowi punkt wyjścia do ich własnych przemyśleń.

James Carter przygotował przegląd inspirujących przykładów z muzeów na całym świecie. Opowiadał o sposobach twórczego podejścia do interpretacji dziedzictwa. Jednym ze studiów przypadku było The Foundling Museum w Londynie (Muzeum Sierot). Jest to instytucja opowiadająca historię pierwszej organizacji charytatywnej wspierającej dzieci w Wielkiej Brytanii, która w budynku pełniącym obecnie rolę wystawienniczą prowadziła szpital dla sierot i publiczną galerię sztuki. Muzeum posiada swoją kolekcję i realizuje projekty, do których zaprasza współczesnych twórców. Do jednego z projektów zaproszono poetę etiopskiego pochodzenia Lemna Sissaya. Napisał on wiersz Superman was a Foundling (Superman był podrzutkiem), który wydrukowano i umieszczono na ścianie kawiarni muzealnej. W wierszu pojawiają się postacie literackie, a także bohaterowie popkultury, którzy w swoim życiu mieli doświadczenie bycia porzuconym lub wychowywali się w rodzinie zastępczej. Na stronie muzeum znajduje się lista postaci, która może być aktualizowana przez zwiedzających. Jest to przykład opowiadania historii poprzez losy jednostki, prosty zabieg interpretacji i zestawienia życiorysu Luke’a Skywalkera i Ani z Zielonego Wzgórza w kontekście wspólnego doświadczenia osierocenia.

W kolekcji muzeum znajdują się również XVIII-wieczne żetony. Są to małe blaszki oznaczone inicjałem lub znakiem. Niepozorne obiekty, którym towarzyszą krótkie opisy. Matki oddające dzieci były proszone o umieszczenie przy dziecku konkretnego pisma lub innego odróżniającego znaku, aby umożliwić późniejszą identyfikację. Skromne przedmioty o ogromnej mocy oddziaływania. Prawdopodobnie brak tego opisu uniemożliwiłby współcześnie zrozumienie, do czego służyły. To dlatego połączenie obiektu i tekstu interpretacyjnego jest tak ważne.

W części praktycznej warsztatów uczestnicy mierzyli się z zadaniem wymyślenia idei tematu, który można by sformułować w odniesieniu do Willi Decjusza. Wprowadzeniem do tego ćwiczenia było oprowadzanie po przestrzeni willi. Sformułowanie mocnego i spójnego tematu stanowi duże wyzwanie. Niezbędna jest krytyczna analiza i dyskusja w grupie. Jednak po przebrnięciu przez trudny moment koncepcyjny łatwiej jest stworzyć spójną wizję dalszego działania.

Od tematu do planu

Po sprecyzowaniu tematu można rozpocząć pracę nad planem interpretacji. Do czego służy pisemny interpretacyjny plan?

 • Pozwala nadać strukturę rozważaniom na temat tego, czego ty i odwiedzający twoje miejsce oczekujecie od interpretacji.
 • Ustala cele twojej interpretacji.
 • Dokumentuje proces planowania oraz dane, na jakich się opiera.
 • Określa kluczowe decyzje, tak aby można je było przekazać innym.
 • Ustala zarys przyszłych prac.
 • Może stanowić część planu rozwoju działalności.
 • Może stanowić część wniosku o dofinansowanie projektu, działania.

Plan powinien stanowić podstawę do sporządzenia wytycznych przedstawianych projektantom, pisarzom i ilustratorom. Plan zakłada, że posiada się opracowany budżet oraz strategię. Powinien zawierać konkretne propozycje i przynajmniej orientacyjnie zbudżetowane elementy przyszłego projektu.

W trakcie pracy nad tematem i planem interpretacji należy rozważyć stworzenie ścieżek interpretacyjnych dla różnych grup odbiorców.

Dlaczego ludzie odwiedzają obiekty dziedzictwa?

Zapewne każdy odnajdzie w sobie inną motywację. Potrzeba odwiedzania obiektów dziedzictwa jest często spowodowana potrzebami intelektualnymi, chęcią zgłębienia wiedzy, pragnieniem bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Istotny jest aspekt społeczny i chęć spędzenia czasu z rodziną lub znajomymi. Odwiedzający mogą wykorzystywać wizyty w muzeach do budowania i wzmacniania swojej tożsamości i własnego wizerunku. James Carter podkreślił, jak ważne w planowaniu interpretacji jest uwzględnienie potrzeb różnego typu odbiorców.

Różne typy zwiedzających:

 • Odkrywcy. Chcą odkrywać nowe rzeczy, są ciekawi świata.
 • Facylitatorzy. Chcą się dzielić ze znajomymi i bliskimi tym, co uznają za wartościowe.
 • Poszukujący wrażeń. Chcą mieć poczucie, że zwiedzili wyjątkowe obiekty, ale mogą nie wykazywać dużego zainteresowania.
 • Profesjonaliści/hobbyści. Są w szczególny sposób zainteresowani danym tematem.
 • „Ładujący baterie”. Chętnie chłoną atmosferę danego miejsca. Interpretują poprzez doświadczenie.
Warsztaty z planowania interpretacji, fot. Mirka Bałazy, archiwum MIK, CC-BY

 

W trakcie warsztatów mieliśmy okazję posmakować tradycyjnych scottish tea cakes. Mały gest Jamesa Cartera pozostanie na długo w pamięci… poznaliśmy szkocką tradycję poprzez doświadczenie konsumpcyjne – zjedzenia estetycznie zapakowanego w srebrną folię ciastka. Wysłuchaliśmy osobistej historii o symbolu Szkocji i o związanej z nim tradycji rozbijania ciastka na czole przed zjedzeniem. Dla zainteresowanych, jak zjada się czekoladowe ciastka w Szkocji: https://vimeo.com/73536.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Wyświetlanie 11 - 15 z 120 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 24