Blog

Nowe obiekty na portalu

Detal wazy emaliowanej ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

Każdego dnia pracujemy nad wzbogacaniem portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” o nowe obiekty, powiązania i historie. Obecnie – dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny – zakończyliśmy realizację drugiego projektu digitalizacyjnego prowadzonego przez naszą pracownię – projektu Wirtualne Muzea Małopolski Plus, w ramach którego mogą Państwo zobaczyć na portalu dodatkowe 120 obiektów z czterech muzeów.

Wśród nowych muzealiów znajdują się wyjątkowo cenne obiekty z Zamku Królewskiego na Wawelu, w tym m.in. posąg św. Stanisława z 2. poł. XIV w, czy płyta nagrobna w wyobrażeniem „drzewa życia”, której historia rozpoczęła się w XI wieku. Nie zabraknie też rzeźb, w tym m.in. „Uczennicy w wieńcu z róż” z cyklu „Głowy wawelskie”, ceramiki (np. cukiernicy z serwisu Aleksandra Józefa Sułkowskiego), reprezentacyjnych szyszaków z działu militariów, czy przykładów rękodzielniczego kunsztu XVII- i XVIII-wiecznych złotników, w warsztatach których powstawały misternie dekorowane zegary.

Na miłośników najdawniejszej historii czekają nowe obiekty z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie, w tym m.in. sarkofag kartonażowy z el-Hibeh z okresu ptolemejskiego, ostraka greckie, a także stele z cmentarzyska Kom Abu Billou z I–III wieku.

Zasoby portalu poszerzamy również o dodatkowe eksponaty z Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie o pozaziemskiej, kosmicznej proweniencji. Wśród nich można zobaczyć dwa wyjątkowe meteoryty – „Morasko” i „Grzempy”. Odkrywamy też historie zwierząt, które zasiedlały tereny dzisiejszej Małopolski w czasach, gdy jej powierzchnię pokrywało płytkie morze kredowe.

Listę 37 muzeów partnerskich dopełnia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha z albumem drzeworytów autorstwa najsłynniejszego twórcy tej sztuki – Hokusaia, kolekcją szablonów farbiarskich, utensyliów do ceremonii parzenia herbaty, czy maską okina teatru . Wraz z wizerunkami obiektów, dzięki współpracy z kustoszami, na portalu można odnaleźć klucz do niezwykłego świata japońskiej tradycji i estetyki. Rozszerzając ramy czasowe naszej wirtualnej opowieści, zapraszamy także do odkrywania prac twórców polskiej szkoły plakatu (m.in. Wojciecha Fangora i Jana Młodożeńca). Całość dopełniają nieznane szerszej publiczności rysunki Andrzeja Wajdy.

Mamy nadzieję, że kolejne obiekty i historie, które publikujemy na rozpoczęcie wakacji, będą dla Państwa źródłem inspiracji do nowych odkryć, a poszerzone zasoby muzealne z regionu udostępnione on-line ułożą się w pełniejszą opowieść o Małopolsce, źródłach tradycji i kultury – także tej pozornie odległej – które wpływają znacznie na naszą teraźniejszość.

Zapraszamy do wsłuchania się w polifonię głosów, włączenia się w nurt tej toczącej się ponad czasem rozmowy.

Opracowanie: Anna Berestecka (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Konferencja w Małopolskim Instytucie Kultury

Wykonanie pomiarów i pozyskanie cyfrowych wizerunków obiektów to tylko część pracy, której efektem jest rzeczywisty model 3D udostępniony w przestrzeni wirtualnego muzeum. Bardzo ważną częścią procesu jest także wizualizacja. Podczas trzech lat pracy, realizując dwa projekty digitalizacyjne, Regionalna Pracownia Digitalizacji zebrała bardzo duże doświadczenie zarówno w zakresie pozyskiwania danych, jak i ich przetwarzania (digitalizacji i wizualizacji), której efekty na co dzień są udostępniane na stronie www.muzea.malopolska.pl. Dostrzegając różne aspekty cyfryzacji,  chcemy podzielić się naszą wiedzą i wątpliwościami, postawić pytania, a także zainicjować debatę nad wykorzystaniem cyfrowych wizerunków obiektów w muzealnictwie.

25 czerwca w Małopolskim Instytucie Kultury wspólnie z Fundacją Małopolskie Centrum Transferu Technologii i 37 partnerami z muzeów, z którymi współpracujemy, spotkamy się na konferencji „Digitalizacja, wizualizacja i co dalej?”. Poruszymy kwestie tworzenia certyfikowanych reprodukcji i kopii obrazów, pobierania opłat za udostępnianie wizerunków cyfrowych w świetle Dyrektywy Unii Europejskiej Re-Use, fotografowania dzieł sztuki, kalibracji sprzętu, wykorzystania scaningu laserowego i fotogrametrii cyfrowej w promocji muzeów, tworzenia audioprzewodników i aplikacji mobilnych dostosowujących zasoby i narracje muzealne także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Paweł Szelest z naszej pracowni, przedstawiciele Fundacji Małopolskie Centrum Transferu Technologii, Centrum Cyfrowego Projekt Polska, a także firm Nikon, Epson, Terramap, Alstor, którzy na co dzień wykorzystują zaawansowane technologie do pozyskiwania i przetwarzania wizerunków cyfrowych.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie początkiem szerszej dyskusji, która przyczyni się do pełniejszego wykorzystania możliwości, jakie daje digitalizacja i wizualizacja obiektów muzealnych.

Efekty debaty udostępnimy także na naszym blogu.

Opracowanie: Anna Berestecka (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Spotkanie w realu

Małopolski Festiwal Innowacji już za nami. Był dla nas nie tylko okazją do prezentacji naszych umiejętności digitalizacyjnych i opowieści o naszym sposobie na interpretację dziedzictwa kulturowego Małopolski. Przede wszystkim stał się okazją do poznania Państwa, naszych odbiorców!  Dziękujemy za wszystkie pochwały i uwagi. Brakuje nam często informacji zwrotnej o tym, co robimy. Być może warto poszukać innych okazji do tego typu spotkań w realu? 

Małopolski Festiwal Innowacji, 29.05.2014, Mały Rynek w Krakowie.
Fot. Marek Antoniusz Święch, arch. MIK (2014), CC-BY 3.0 PL.

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

Co teraz?

Ekipa skanująca wróciła już z muzealnych wojaży. Tym razem nie były to dalekie podróże po całej Małopolsce, lecz „mieszczańskie” przemieszczanie się po Krakowie. W ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski Plus”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Wieloletniego Kultura Plus, zdigitalizowaliśmy 120 eksponatów z czterech krakowskich muzeów. Z dwoma z nich, Muzeum Archeologicznym w Krakowie i Muzeum Geologicznym ING PAN, mieliśmy już przyjemność współpracować w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”. Z Zamkiem Królewskim na Wawelu oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha spotkaliśmy się w okolicznościach digitalizacyjnych po raz pierwszy i bardzo to spotkanie nas cieszy.

W takim razie, można by zapytać, czym zajmujemy się teraz? Dlaczego efekty naszej pracy nie są jeszcze widoczne na portalu? Otóż digitalizacja to dopiero pierwszy krok prowadzący do wizualizacji, a następnie publikacji trójwymiarowego modelu w przestrzeni Internetu. Uzyskany podczas procesu skanowania materiał zostaje poddany obróbce graficznej przygotowującej go do publikacji na portalu, o której opowiada pokrótce prezentowany przez nas na serwisie YouTube materiał filmowy: 

 


 

 

Wszelki pozyskany materiał zostaje też skatalogowany i zarchiwizowany. Spośród tysięcy zdjęć wysokiej rozdzielczości wybieramy te, które zostaną umieszczone pod każdym z obiektów w postaci galerii. Zespół redakcyjny pracuje w tym czasie nad przygotowaniem tekstów, które przybliżą historię i charakter prezentowanych obiektów, zaprezentują je w szerszym kontekście i bogatej sieci powiązań pomiędzy nowymi a istniejącymi już eksponatami.

Kiedy efekty naszej pracy będą dostępne na portalu Wirtualne Muzea Małopolski? Pracujemy usilnie, aby wydarzyło się to w połowie tego roku, u progu wakacji, czyli pod koniec czerwca 2014 roku. Już teraz serdecznie Was zapraszamy!

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Nowe obiekty z Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Fragment sarkofagu Aset-iri-khet-es ze zbiorów Muzeum Archeologicznego
w Krakowie

Mumia kota, sokoła, sarkofag kartonażowy z el-Hibeh z okresu ptolemejskiego to tylko niektóre z 20 nowych obiektów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które już wkrótce będzie można zobaczyć na naszym portalu.  Przez najbliższe dwa tygodnie zespół ds. digitalizacji będzie pracował nad pozyskaniem wizerunków cyfrowych eksponatów, które uzupełnią i wzbogacą opowieść o zwyczajach, wierzeniach i codziennym życiu mieszkańców starożytnego Egiptu. 

Nowe obiekty pojawią się pod koniec maja, już teraz zapraszamy do odkrywania kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie dostępnej na naszym portalu.

 

 

Opracowanie: Anna Berestecka (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Wyświetlanie 131 - 135 z 156 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 32