Blog

Wirtualne Muzea Małopolski – nowa jakość prezentacji dziedzictwa kultury w sieci

W biuletynie EBIB ukazał się artykuł dotyczący działalności Regionalnej Pracowni Digitalizacji i Portalu Wirtualne Muzea Małopolski: Wirtualne Muzea Małopolski – nowa jakość prezentacji  dziedzictwa kultury w sieci. Alicja Sułkowska- Kądziołka w obszerny sposób opisała założenia i sposób realizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski.

 

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999  roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 10 numerów rocznie. Zawiera bardzo wiele artykułów naukowych, które podlegają ocenie redaktorów.  Jego zasób jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji.

 

 

Struktura Biuletynu EBIB składa się z:

  • Artykułów głównych tematycznych,
  • Badań, teorii, wizji, opinii - artykułów niemieszczących się w temacie,
  • Komunikatów,
  • Sprawozdań,
  • Innych działów budowanych w miarę potrzeb.

Redakcję Biuletynu EBIB budują doświadczeni i wykształceni bibliotekarze pracujący w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie jest recenzowane, ponieważ nie dało się to pogodzić z częstotliwością jego ukazywania. Każdy numer Biuletynu EBIB ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru,  jego jakość i komunikację z autorami.

Opracowanie: Mirosława Bałazy (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Współpraca z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Regionalna Pracownia Digitalizacji rozpoczęła współpracę z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. W tym tygodniu ruszyły prace nad digitalizacją ponad 40 obiektów wybranych przez zespół muzeum. Tym samym MOCAK dołączy do trzydziestu ośmiu muzeów, których reprezentacje kolekcji zbiorów obecne są na portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Różnorodna kolekcja sztuki współczesnej może nadać szerszy kontekst obiektom do tej pory zdigitalizowanym przez zespół RPD. Jest to ogromne wyzwanie ze względu na różnorodność prac znajdujących się w kolekcji. Wśród digitalizowanych obiektów znajdą się prace wybitnych polskich i zagranicznych artystów: Mirosława Bałki, Jadwigi Sawickiej, Krzysztofa Wodiczko, Marcina Maciejowskiego, Zofii Kulik, Ai Weiwei’a, Kristofa Kintery, Sary Lucas.

Opracowanie: Mirka Bałazy (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Fot. Marek Antoniusz Święch, arch. MIK (2015), CC-BY 3.0 PL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizacja płaskorzeźby Wita Stwosza „Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu” z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej

Powstanie Modlitwy Chrystusa w Ogrójcu należy wiązać z krakowskim okresem twórczości Wita Stwosza, zaś zbieżności formalne z norymberskim epitafium Volckamera sytuują kompozycję z kościoła w Ptaszkowej na lata 90. XV wieku. Poziom wykonania tego obiektu i liczne prace badawcze pozwoliły na wysunięcie hipotezy, że jego autorem jest Wit Stwosz. Wykazuje on warsztatową, formalną zgodność z jego snycerskimi dziełami. Dodatkowym potwierdzeniem jest układ szat figury św. Jana tworzący napis STWOSZ. Pierwotnie rzeźba była elementem wystroju jednego z krakowskich kościołów. Podczas barokowych zmian stylowych trafiła ostatecznie do kościoła w Ptaszkowej.

Zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji został zaproszony przez konserwatorów pracujących obecnie nad obiektem do zeskanowania, przygotowania modelu 3D i dokumentacji fotograficznej późnogotyckiej płaskorzeźby. Model wykonany przez naszą ekipę pozwoli na wydrukowanie kopii rzeźby w technice 3D i umieszczenie jej w kościele w Ptaszkowej. Oryginał będzie eksponowany w nowym kościele w tej samej miejscowości.

Fot. Marek Antoniusz Święch, arch. MIK (2015), CC-BY 3.0 PL

Wykorzystanie nowoczesnej technologii do ochrony obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego staje się coraz bardziej popularne. Przykładem jest umieszczenie kopii figur z bezcennego tryptyku dłuta Mistrza Ołtarza z Gościeszowic w kościele w Koninie Żagańskim. Również w sanktuarium Matki Bożej w Tulcach wykorzystano metody skanowania do wykonania kopii cudownej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Oryginalne obiekty pozostaną chronione i dostępne dla publiczności, a pierwotne lokalizacje nie staną się „pustymi miejscami”.

 

 

 

Opracowanie: Mirka Bałazy (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Konferencja „Nowoczesne Muzea i Galerie / Muzealne pracownie digitalizacji, dobre praktyki, doświadczenia”

W najbliższą środę, 17 grudnia 2015 roku, Regionalna Pracownia Digitalizacji przy Małopolskim Instytucie Kultury weźmie udział w konferencji „Nowoczesne Muzea i Galerie / Muzealne pracownie digitalizacji, dobre praktyki, doświadczenia” organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie (ul. Międzyborska 50).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem seminarium będzie digitalizacja obiektów muzealnych, kwestie dotyczące udostępniania zasobów, wykorzystywania technik mobilnych w zarządzaniu instytucjami kultury.

Podczas konferencji zespół RPD zaprezentuje doświadczenia związane z tworzeniem projektu Wirtualne Muzea Małopolski, ideę, uwarunkowania techniczno-prawne oraz specyfikę rozwiązań zastosowanych w trakcie procesu digitalizacji.

Szczegółowy program seminarium na stronie Centrum Promocji i Informatyki.

Opracowanie: Mirka Bałazy (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Relacja z konferencji „Ornament i dekoracja dzieła sztuki”

Rok 2014 stał się szczególnym dla krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Dokładnie 80 lat temu, w roku 1934 powstał w Krakowie Polski Związek Historyków Sztuki. W ramach obchodów rocznicowych w dniach 20-22 listopada odbyła się LXIII Ogólnopolska Sesja Naukowa zatytułowana Ornament i dekoracja w dziele sztuki. Organizatorami wydarzenia byli krakowski Oddział SHS, Instytut Historii Sztuki UJ oraz Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII.

  Fot. Paulina Kluz, arch. MIK (2014), CC-BY 3.0 PL

Pierwszy dzień obrad miał miejsce w Sukiennicach. Sala Siemiradzkiego wypełniła się w całości słuchaczami z całej Polski, a uroczystego otwarcia obrad – wraz z przypomnieniem jubileuszowej okazji – dokonały prezes krakowskiego SHS, Joanna Daranowska-Łukaszewska, oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Zofia Gołubiew. Już w  pierwszych referatach padły zasadnicze kwestie. Czego chcą ornamenty? – pytał prof. Wojciech Bałus i na podstawie tekstów teoretycznych starał się wyjaśnić genezę form ornamentalnych, charakter ich pierwotnego zastosowania, a także pobudki kierujące człowiekiem do ich tworzenia. Następnie prof. Piotr Krasny w pismach nowożytnych teoretyków szukał rozróżnienia pomiędzy tytułowymi ornamentum et decor. Zupełnie inną postawę zaprezentowała prof. Marta Leśniakowska, która starała się uzmysłowić słuchaczom istotę i znaczenie braku ornamentu w dziele sztuki i wynikające z tego zabiegu konsekwencje w jego odczuciu i interpretacji. Po wstępnej części teoretycznej nastąpił czas na bliższe przyjrzenie się tematowi relacji ornamentu względem dzieła. Na bezpośrednich przykładach z różnych dziedzin sztuki omówiono źródła jego inspiracji, skupione na grafice i traktatach, a także charakter ich zastosowania oraz zasięg.

 Fot. Paulina Kluz, arch. MIK (2014), CC-BY 3.0 PL

Serię referatów pierwszego dnia zakończyła uroczysta msza w kościele oo. Bernardynów na Stradomiu. Kościół przeszedł w ostatnich latach gruntowną konserwację, zakończoną remontem organów, na których to właśnie zagrano tego wieczoru jeden z pierwszych koncertów. Jednak zwieńczeniem wydarzeń dnia była niewątpliwie wystawa w Auli św. Szymona z Lipnicy w klasztorze bernardyńskim, zatytułowana:  Abrys, delinaetio, kopersztych. Był to wyjątkowy, jednowieczorowy pokaz nielicznie zachowanych pomocy warsztatowych z kolekcji klasztornych, tj. modelu i projektów ołtarzy, ambon, a także rozmaitych detali „małej architektury”. Mistrzem ceremonii był po raz pierwszy prezentowany szerszej publiczności „tzw. wzornik Zbigniewa Rewskiego”, a więc zachowany w polskich zbiorach klebeband z rycinami prezentującymi w większości projekty elementów wyposażenia z XVIII wieku. Na pamiątkę efemerycznej wystawy można było zakupić specjalnie przygotowany na tę okazję katalog z opracowaniem wszystkich prezentowanych obiektów.
 

 

Kolejne dwa dni konferencji miały miejsce w Instytucie Historii Sztuki UJ. Dynamikę wydarzeń wzmagały odbywające się równocześnie panele. Pierwszego dnia były to: Średniowiecze, Przełomy oraz Od manieryzmu do rokoka; drugiego natomiast: Od klasycyzmu do Art Deco oraz Współczesność-Nowoczesność. Zastosowano tu klasyczny podział na okresy artystyczne, prezentujący w sposób chronologiczny problematykę, co dobrze ilustrowało stopniową przemianę form ornamentalnych i dekoracyjnych. Spośród propopnowanego repertuaru, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wyłącznie dla słuchaczy o szerokiej palecie zainteresowań równoczesność paneli mogła stanowić problem. Podział ten prowokował jednak indywidualny wybór ścieżki przez konferencję.

Dla pasjonatów nowożytności szczególną uwagę mógł przykuć wykład dra Andrzeja Betleja. Utrzymany był w bezpośrednim powiązaniu względem wcześniejszej, czwartkowej wystawy, gdzyż podjął tematykę wzorników warsztatowych, jak również opatrzony został dodatkowo prezentacją kolejnych projektów ołtarzy. Niewątpliwie godnym wspomnienia było również wystąpienie dra Zbigniewa Michalczyka, który uświadomił słuchaczom graficzne źródła inspiracji dla XVIII wiecznego iluzjonistycznego malarstwa ściennego. Ku zdumieniu wszystkich przedstawił bardzo ciekawy materiał, przedstawiający wzory inne niż dotychczas przywoływany traktat Andrea Pozzo. W sobotnie południe byliśmy również świadkami interesujących referatów dr Katariny Chmelinovej, czy dra Piotra Gryglewskiego o recepcji dawnych wzorów w sztuce XIX wieku.

Jakkolwiek to tylko jedna z podjętych ścieżek, i jedna spośród wielu propozycji organizatorów Sesji.

 Fot. Kinga Kołodziejska, arch. MIK (2014), CC-BY 3.0 PL

Konferencji towarzyszyły również znajdujące się w osobnej sali Instytutu stoiska wydawnictw naukowych oraz Wirtualnych Muzeów Małopolski, ze specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentacją wybranych z portalu obiektów, która skupiła się na ornamentalnych detalach dzieł. 

Podczas wielu wydarzeń dodatkowych, jak wspomniana wyżej wystawa, czy pokaz modelu ołtarza z Domu Arcybiskupów Krakowskich w Muzeum Archidiecezjalnym, główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 21 listopada w Urzędzie Miasta Krakowa. Pośród wielu gości znalazła się również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata Omilanowska, która wygłosiła przemówienie podkreślające rolę kultury, jako sposobu na bycie człowiekiem. Tego wieczoru w uroczystym gronie wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych, tj. odznaczenia państwowe, resortowe, odznaki Honoris Causa oraz medale i nagrody SHS. Po części oficjalnej odbył się bankiet dla wszystkich zebranych.

 

Może wydawać się zaskakujące, że konferencji towarzyszyła tak duża frekwencja słuchaczy przez niemal cały czas trwania obrad. Nic w tym dziwnego, zagadnienie ornamentu i dekoracji zostało po raz pierwszy podjęte na tak szeroką skalę w przeglądowym ujęciu, poprzez wszystkie dziedziny sztuki we wszystkich okresach artystycznych. Zakres tematyczny był w stanie zaspokoić nawet wybrednych słuchaczy, gdyż tematyka ornamentu i dekoracji zaprezentowane zostało pod wieloma kątami: teorii, genezy, źródeł inspiracji, czy rozwoju form. Mimo zróżnicowanego poziomu referatów, znalazły się i takie, które przekroczyły powszechnie znaną definicję ornamentu, poszerzając i wzbogacając pole rozumienia tego pojęcia. Po raz pierwszy podjęto próbę rozważań nad ornamentem sformułowanym jako osobny przedmiot badań, w ujęciu indywidualnym, jego relacji względem obiektu, a nawet w kontekście jego nieobecności w dziele.

Konferencja położyła akcent na istotne i wcześniej wyłącznie marginalnie traktowane w polskich badaniach zagadnienie. Mimo licznie prezentowanych referatów o bardzo szerokim spektrum tematycznym i kontekstowym, wiele problemów zostało wyłącznie zasygnalizowanych. Sama konferencja zaś otworzyła nowe pole do badań nad ornamentem i dekoracją, dlatego – jak wspominają sami organizatorzy – być może to dopiero początek wydarzeń o tym charakterze.

 

Na samym końcu chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować organizatorom Sesji za współpracę oraz możliwość prezentacji „Wirtualnych Muzeów Małopolski” w Instytucie Historii Sztuki UJ podczas dwóch dni trwania konferencji.

Opracowanie: Paulina Kluz (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Wyświetlanie 106 - 110 z 140 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 28