Blog

Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy

Ósmego maja obchodzimy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy, a przy okazji rozpoczynają się obchody Tygodnia Bibliotek. „Im więcej się czyta, tym więcej można się dowiedzieć” – to stwierdzenie Theodora Seuss Geisel’a – autora książek dla dzieci.

Kobieta siedząca na ławce na Plantach i czytająca książkę, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna

Na naszym portalu można obejrzeć wyjątkowe księgi, m.in. Zielnik Szymona Syreniusza. Szymon Syreniusz  (ok. 1540–1611) był lekarzem, botanikiem, profesorem Akademii Krakowskiej. Jego dzieło zawiera opisy 765 roślin leczniczych wraz z ich leczniczym zastosowaniem. Monografia zawiera drzeworytnicze wizerunki roślin. Jak wynika z tytułu, była ona dedykowana lekarzom, Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Roztrucharzom, końskiem lekarzom, Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom, Mamkom, Paniom Pannom y tym wszytkim ktorzy sie kochaia y obieruia w lekarstwach. 
Oprócz przepisów na leki można w niej znaleźć również przepisy potraw, sposoby zwalczania szkodników, leczenia bydła domowego itd., a także dawne ludowe zwyczaje i obrzędy związane z roślinami. Druk Zielnika..., rozpoczęty w krakowskiej oficynie Mikołaja Loba, ukończono w roku 1613 w drukarni Bazylego Skalskiego, dzięki wsparciu finansowemu Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy. Dzieło, nad którym autor pracował ponad 30 lat, nosi tytuł: Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią. To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia ich, Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania. Tak Trunkow, Syropow, Wodek, Likworzow, Konfitor, Win rozmaitych, Prochow, Soli z zioł czynioney; Maści, Plastrow. Przytym o Ziomach y Glinkach rożnych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach (…).

Wszystkim bibliotekarkom i bibliotekarzom z okazji ich święta życzymy wielu wiernych czytelników, a sami czekamy na cieplejsze dni, które pozwolą usiąść z książką na tarasie, w ogródku czy w parku.

Komentarze
URL trackback'a:

Ostatnie komentarze: