Blog

Laboratorium muzeum – ciąg dalszy

Dan Perjovschi, Notes MOCAK Kraków, Kraków 2013,
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

W tym tygodniu prezentujemy pracę Dana Perjovschiego, jednego z najbardziej uznanych rumuńskich artystów współczesnych, którego sztuka jest satyrycznym komentarzem do aktualnej rzeczywistości społeczno-politycznej, szczególnie w odniesieniu do współczesnej roli instytucji kultury, w tym muzeów. Notes MOCAK Kraków, będący zbiorem notatek i rysunków, powstał podczas wizyty artysty w MOCAK-u w maju 2013 roku i jest zapisem jego refleksji dotyczących relacji sztuki i ekonomii, miejsca i roli instytucji kultury we współczesnym świecie.

Obiekt ten wydaje się być dobrym wprowadzeniem do relacji ze Szkoły letniej Laboratorium muzeum, w której miałyśmy przyjemność uczestniczyć pod koniec wakacji (18–21 sierpnia 2016 r.). Głównym tematem zajęć była społeczna rola muzeum we współczesnym świecie, sposób budowania misji instytucji i rola kolekcji w ujęciu nowej muzeologii.

Seminarium było kontynuacją projektu Laboratorium muzeum, który odbywał się cyklicznie w Warszawie w drugiej połowie 2015 roku we współpracy z Muzeum Warszawy. O wykładach i warsztatach wybitnych muzeolożek: Niny Simon, Jette Sandahl, Pauli dos Santos, Leontine Meijer-van Mensch pisaliśmy już na blogu. Jednym z celów szkoły letniej była refleksja nad społeczną misją instytucji muzealnych. Na zaproszenie Leontine Meijer-van Mensch i jej męża Petera van Menscha uczestnicy Laboratorium muzeum mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach i warsztatach w przestrzeni prywatnej, w domu w Loučnej, w Czechach. Leontine Meijer-van Mensch jest zastępczynią dyrektora Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie i w ramach Laboratorium Muzeum dzieliła się swoim doświadczeniem związanym z kolekcjonowaniem obiektów, ale też szeroko pojętą etyką muzealną. Jako praktyk mówiła także o porażkach podczas projektów społecznych i partycypacyjnych. Ideą Leontine i Petera van Menschów jest stworzenie przestrzeni nieformalnej dyskusji i wymiany myśli.

Dom w Loučnej, sierpień 2016, fot. Kinga Kołodziejska, arch. MIK (2016), CC-BY 3.0 PL

Robocze spotkanie dało każdemu z uczestników możliwość opowiedzenia o doświadczeniach i planach zawodowych. Niezwykły dom w Loučnej, który kilka lat temu zakupili van Menschowie, zbudowany został na przełomie XVIII/XIX wieku. Stał się dla nas idealną przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń. Dzięki udostępnionej bibliotece mieliśmy okazję zapoznać się z gromadzonymi przez gospodarzy latami publikacjami z dziedziny muzeologii. Pierwszy wykład Petera van Menscha, jednego z teoretyków współczesnej muzeologii, dotyczył wielowątkowej biografii miejsca. O uwarunkowaniach geopolitycznych świadczą między innymi niemieckie napisy na ścianach budynków, które można odnaleźć w okolicy. Loučna to gmina znajdująca się na terytorium Czech, ale w swojej historii wielokrotnie zmieniająca właścicieli. Znajdująca się na pograniczu czesko-polsko-niemieckim miejscowość stała się idealnym miejscem do rozmowy o tożsamości, wpływie historii i polityki na tworzenie narracji również tych muzealnych.

Zajęcia współtworzone przez Leontine Meijer-van Mensch i Petera van Menscha dotyczyły misji instytucji muzeum, zrównoważonego rozwoju, kolekcjonowania, wizerunku instytucji, znaczenia kolekcji i edukacji, kwestii ekonomicznych a także ograniczeń z jakimi mierzy się muzeum: historycznych, instytucjonalnych i społecznych. Rozmawialiśmy o tym, jak ważna jest świadomość misji instytucji i wspólne przekonanie zespołu o jej istotności.

Leontine i Peter, sierpień 2016, fot. Sebastian Wacięga, arch. MIK (2016), CC-BY 3.0 PL

Tym, co najmocniej wybrzmiało podczas naszych zajęć i warsztatów była potrzeba nowego podejścia do kolekcjonowania, a więc tego, co wydaje się podstawą, bazą egzystencji instytucji muzealnych. W podejściu prezentowanym przez van Menschów najważniejsze staje się pytanie, o czym, komu i po co chcemy opowiedzieć, a dopiero potem za pomocą jakich eksponatów. W ten sposób kolekcja staje się jedną z funkcji muzeum, ale nie celem jego istnienia. W nowomuzeologicznym ujęciu instytucje muzealnicze stają się miejscami o ogromnym znaczeniu społecznym, przestrzeniami nie tylko wystawienniczymi, ale przede wszystkim wymiany wiedzy i doświadczeń, włączania różnych punktów widzenia i odmiennych narracji, również tych do tej pory wykluczanych. Jeśli muzea istnieją w jakichś społecznościach, pretendują do roli ich reprezentantów, muszą też oddać im głos i przestrzeń, włączyć do tworzenia komunikatów. Wówczas mają szansę stać się miejscami znaczącymi dla wspólnoty, dla której istnieją.

Niezwykle ważną częścią szkoły były zajęcia warsztatowe, na których próbowaliśmy przełożyć szczytne idee nowej muzeologii na naszą praktykę w codziennej pracy. Partycypacja w tworzeniu wystaw, zarządzaniu instytucjami jest wielkim wyzwaniem, możliwym jedynie po przepracowaniu własnej misji i otwartości. Warsztaty stają się okazją do przyjrzenia się własnej gotowości do tak nowoczesnego podejścia do muzealnictwa. Podczas szkoły letniej rozpoczęliśmy wspólny projekt, który pozwoli nam zobaczyć w praktyce, na ile przyswoiliśmy nowe idee. Będziemy Was oczywiście informować na bieżąco o postępach w naszej pracy.

Opracowanie: Mirosława Bałazy, Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Polecamy też relację Sebastiana Wacięgi z zaprzyjaźnionego zespołu Dynamiki Ekspozycji, który również uczestniczył w letniej odsłonie projektu Laboratorium muzeum.

Komentarze

Ostatnie komentarze: