Blog

Cymelium ze Srebrnej Biblioteki w Regionalnej Pracowni Digitalizacji

Wczoraj odwiedzili nas konserwatorzy z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, wraz z cennym skarbem złotnictwa epoki renesansu: srebrną oprawą na księgę Pawła Hoffmana z 1555 roku. Celem tej „wyprawy” była digitalizacja cymelium wartego miliony… Stąd tak duże emocje w pracowni. Digitalizowany artefakt pochodzi z kolekcji księcia Albrechta Hohenzollerna i jego żony, księżnej Anny Marii. Na początku drugiej połowy XVI wieku na zamku książęcym w Królewcu została zgromadzona kolekcja książek skupiających niemal wyłącznie dzieła piśmiennictwa ewangelickiego, nazywana Srebrną Biblioteką księcia Albrechta Pruskiego oraz jego żony, Anny Marii. Srebrna oprawa autorstwa Pawła Hoffmana zawiera dwa druki autorstwa Erasmusa Sarceriusa. Mieliśmy wyjątkową okazję zobaczyć z bliska to  niepowtarzalne dzieło sztuki złotniczej. Pośrodku górnej okładziny znajduje się okrągła plakieta ze sceną Grzechu Pierworodnego, obok sceny Stworzenia Ewy i Wygnanie z raju. Natomiast  w centrum dolnej okładziny − plakieta  z przedstawieniem Ukrzyżowania.

 

 

 

   
Fot. Sebastian Woźniak, arch. MIK (2015), CC-BY 3.0 PL    

 

Fot. Marek Antoniusz Święch, arch. MIK (2015), CC-BY 3.0 PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki intensywnej pracy zespołu będzie można obejrzeć obiekt wraz z jego detalami na naszym portalu. Polecamy też wizytę w Toruniu, gdzie już niebawem otwarcie wystawy Nad złoto cenniejsze… Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przygotowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i Muzeum Okręgowe w Toruniu. Wystawa zaprezentuje 15, z pierwotnie liczącej 20, opraw kolekcji, które powstały w okresie 1545–1562. Zbiór ten stanowi jeden z najcenniejszych zabytków złotnictwa epoki renesansu. Jest unikatowym zbiorem na skalę światową. Jednym z obiektów na tej wystawie będzie właśnie srebrna oprawa Pawła Hoffmana. Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przyjechali do Krakowa w celu jej zdigitalizowania oraz wypożyczenia kolejnej srebrnej oprawy znajdującej się w kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w Krakowie.

I pomyśleć, że cenną kolekcję zawdzięczamy rozrzutności i umiłowaniu do luksusu księżnej Anny Marii, która namiętnie gromadziła sztukę złotniczą… Jak pisze Janusz Tondel: „Księżna była nieodporna na powaby luksusu”.

Po drugiej wojnie światowej większa część kolekcji trafiła do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, stając się najcenniejszym cymelium jej zbiorów. Czym są cymelia? To szczególnie cenne okazy lub zbiory danej instytucji (np. pozostałości interesujących kolekcji, najstarsze druki, rzadkie egzemplarze danej książki), specjalnie chronione i nieudostępniane publicznie z wyjątkiem np. wystaw muzealnych. W tym wypadku najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece.

Kuratorzy wystawy: dr Krzysztof Nierzwicki, dr Marek Rubnikowicz
Wystawę można oglądać od 14 do 28 czerwca 2015 r. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

Opracowanie: Mirka Bałazy (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Komentarze
URL trackback'a:

Ostatnie komentarze: