Blog

Pamięć przedmiotów

Poprzez obiekty, które są nośnikami pamięci i dokumentacją rzeczywistości, możemy odkrywać historie związane z ważnymi postaciami i epoką, w której żyły. Możemy też snuć domysły... i tworzyć legendy. Na stronie Wirtualnych Muzeów Małopolski zgromadziliśmy kolekcję przedmiotów związanych z postacią królowej Jadwigi. Jednym z nich jest skrzyneczka z kości słoniowej. Została wykonana w pierwszej połowie XIV wieku w Paryżu, w stylu gotyckim. Według tradycji szkatułka należała do królowej Jadwigi i została przekazana przez nią do Skarbca Katedry Wawelskiej.

Jadwiga Andegaweńska była wykształconą kobietą, o szerokich zainteresowaniach. W historii Polski zapisała się jako jedyna kobieta ‒ król na tronie polskim. Według historyków była ostatnim dzieckiem ze związku Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Na zjeździe rycerstwa w Radomsku w listopadzie 1382 roku wybrano Jadwigę Andegaweńską na króla Polski. Z Bożej łaski królowa Polski, pani i dziedziczka ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i pomorskiej tak brzmiała tytulatura Jadwigi Andegaweńskiej po koronacji[1].

Do Polski przybyła jesienią 1384 roku z Węgier. Ślub Jagiełły z Jadwigą został zawarty 18 lutego 1386 roku, a 4 marca Jagiełło otrzymał koronę Króla Polski. Małżeństwo to i będąca jego konsekwencją unia Polski i Litwy zmieniły układ sił w środkowej i wschodniej Europie oraz przyczyniły się do chrystianizacji Litwy. Królowa Jadwiga poza działalnością polityczną i społeczną dbała o rozwój sztuki i nauki. Dzięki długoletnim staraniom w 1397 roku uzyskała zgodę na utworzenie działu teologicznego na Akademii Krakowskiej. Swój majątek zapisała w testamencie uczelni. Zmarła 17 lipca kilka tygodni po urodzeniu córki Elżbiety Bonifacji, prawdopodobnie wskutek komplikacji związanych z porodem. 19 lipca 1399 roku pochowano królową razem ze zmarłą córką w prezbiterium katedry na Wawelu. W 1949 roku, po ekshumacji, szczątki królowej Jadwigi przeniesiono do sarkofagu odkutego przez Antoniego Madeyskiego a insygnia grobowe umieszczono obok w gablocie. Kult Jadwigi jest ciągle obecny. Młodsi turyści krążą wokół kościoła Karmelitów „Na Piasku” ufundowanego przez królową, gdzie według tradycji można odnaleźć odcisk stopy królowej. Jadwiga Andegaweńska została kanonizowana 8 czerwca 1997 roku przez papieża Jana Pawła II. Jest świętą kościoła katolickiego, patronką Polski.

Pozostałe obiekty związane z osobą królowej Jadwigi na portalu WMM to: jałmużniczka, nagrobek królowej Jadwigi, marmurowa płyta upamiętniająca miejsce pochówku królowej Jadwigi, tkaniny adamaszkowe z grobu królowej Jadwigi, ołtarz cudownego krucyfiksu królowej Jadwigi, insygnia grobowe królowej Jadwigi, dzwon „Urban” z Biecza.

Polecamy również lekturę tekstu dr. hab. Marka Walczaka Pierwotny grób królowej Jadwigi.

Opracowanie: Mirosława Bałazy (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.


[1] Wikipedia:https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Andegawe%C5%84ska [dostęp: 14.07.2016].

Komentarze
URL trackback'a:

Ostatnie komentarze: