Blog

RPD w rozjazdach

W naszej Pracowni gorący czas. Po pierwsze, pracujemy pilnie nad materiałem pozyskanym w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, aby już w ramach tegorocznej Nocy Muzeów w Krakowie (15/16 maja 2015) zaprezentować Wam część efektów naszej pracy. Po drugie, przygotowujemy się do projektu digitalizacji najcenniejszych arrasów z kolekcji Zygmunta Augusta zgromadzonych w Zamku Królewskim na Wawelu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+. Na naszym portalu możecie już podziwiać zdigitalizowaną pilotażowo w zeszłym roku „Szczęśliwość rajską” z serii „Dzieje Pierwszych Rodziców”. Po trzecie, po licznych konsultacjach z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska i szczegółowej analizie każdego z obiektów udostępnionych na naszym portalu, uaktualniliśmy Regulamin Wirtualnych Muzeów Małopolski. Mamy nadzieję, że ułatwi Wam on korzystanie ze zgromadzonych na portalu zasobów w sposób zgodny z prawem i przede wszystkim poszanowaniem niezbywalnych autorskich praw osobistych twórców prezentowanych przez nas obiektów. Wszystkie treści, zarówno wizualne, jak i tekstowe zostały opatrzone stosownym komentarzem dotyczącym możliwosci wykorzystania danego zasobu. O ile tylko jest to możliwe, udostępniamy je na wolnych licencjach, wyrażając zarazem politykę otwartości Małopolskiego Instytutu Kultury.

  Model lokomotywy „Kraków”. Eksponat pochodzi z kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Tyle na miejscu. Równolegle jednak zespół Pracowni rozpoczął czas intensywnych wyjazdów związanych z prezentacją doświadczeń zdobywanych podczas realizacji Wirtualnych Muzeów Małopolski. W piątek, 17 kwietnia koordynatorka RPD, Alicja Sułkowska-Kądziołka, wzięła udział w seminarium Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dotyczącym prawnych aspektów digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych w Internecie. Wraz z Katarzyną Rybicką z Centrum Cyfrowego Projekt : Polska, zaprezentowała wspominaną powyżej politykę otwartości naszej instytucji i opowiedziała o trudnościach, jakie niekiedy sprawiało jej opracowanie i wdrożenie w praktyce. Kwestie prawidłowego rozpoznania statusu prawnego muzealiów i związanego z nim udostępniania obiektów w sieci rodzą wciąż wiele wątpliwości, a niekiedy i emocji. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprezentował podczas spotkania i opublikował na swojej stronie broszurę pn. „Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet”, która może okazać się pomocna w praktyce muzealnej i digitalizacyjnej.

Z kolei w środę, 22 kwietnia, Paweł Szelest, szef zespołu skanująco-graficznego zaprezentuje technologiczne doświadczenia RPD podczas konferencji „Cyfrowa pamięć. Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych technologii” organizowanej przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na zakończenie zapowiadających się bardzo ciekawie wystąpień przewidziano panel dyskusyjny „Komu służy digitalizacja? Co zrobić, by była użyteczna?”. Mamy nadzieję na inspirującą wymianę doswiadczeń.

W czwartek, 23 kwietnia rozpoczyna sie natomiast I Kongres Muzealników Polskich, na który wybiera się z radością zespół redakcyjny RPD. Obiecujemy szczegółową relację!

Równolegle w Zakopanem, w dniach 22–24 kwietnia, odbywać sie będzie Forum IT dla Kierowników w Administracji, na którym RPD zapreprezentuje Alicja Sułkowska-Kądziołka. Uff...

To inspirujący czas. Miejmy nadzieję, że nasza kolej dowiezie nas wszędzie na czas ;-). Jesteśmy w kontakcie!

Wirtualne Muzea Małopolski – nowa jakość prezentacji dziedzictwa kultury w sieci

W biuletynie EBIB ukazał się artykuł dotyczący działalności Regionalnej Pracowni Digitalizacji i Portalu Wirtualne Muzea Małopolski: Wirtualne Muzea Małopolski – nowa jakość prezentacji  dziedzictwa kultury w sieci. Alicja Sułkowska- Kądziołka w obszerny sposób opisała założenia i sposób realizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski.

 

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999  roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 10 numerów rocznie. Zawiera bardzo wiele artykułów naukowych, które podlegają ocenie redaktorów.  Jego zasób jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji.

 

 

Struktura Biuletynu EBIB składa się z:

  • Artykułów głównych tematycznych,
  • Badań, teorii, wizji, opinii - artykułów niemieszczących się w temacie,
  • Komunikatów,
  • Sprawozdań,
  • Innych działów budowanych w miarę potrzeb.

Redakcję Biuletynu EBIB budują doświadczeni i wykształceni bibliotekarze pracujący w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie jest recenzowane, ponieważ nie dało się to pogodzić z częstotliwością jego ukazywania. Każdy numer Biuletynu EBIB ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru,  jego jakość i komunikację z autorami.

Współpraca z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Regionalna Pracownia Digitalizacji rozpoczęła współpracę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Krakowie MOCAK. W tym tygodniu ruszyły prace nad digitalizacją ponad 40 obiektów wybranych przez zespół muzeum. Tym samym MOCAK dołączy do trzydziestu ośmiu muzeów, których reprezentacje kolekcji zbiorów obecne są na portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Różnorodna kolekcja sztuki współczesnej może nadać szerszy kontekst obiektom do tej pory zdigitalizowanym przez zespół RPD. Jest to ogromne wyzwanie ze względu na różnorodność prac znajdujących się w kolekcji. Wśród digitalizowanych obiektów znajdą się prace wybitnych polskich i zagranicznych artystów: Mirosława Bałki, Jadwigi Sawickiej, Krzysztofa Wodiczko, Marcina Maciejowskiego, Zofii Kulik, Ai Weiwei’a, Kristofa Kintery, Sary Lucas.

Fot. Marek A. Święch, arch. MIK (2015) CC-BY


 

Digitalizacja płaskorzeźby Wita Stwosza „Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu” z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej

Powstanie Modlitwy Chrystusa w Ogrójcu należy wiązać z krakowskim okresem twórczości Wita Stwosza, zaś zbieżności formalne z norymberskim epitafium Volckamera sytuują kompozycję z kościoła w Ptaszkowej na lata 90. XV wieku. Poziom wykonania tego obiektu i liczne prace badawcze pozwoliły na wysunięcie hipotezy, że jego autorem jest Wit Stwosz. Wykazuje on warsztatową, formalną zgodność z jego snycerskimi dziełami. Dodatkowym potwierdzeniem jest układ szat figury św. Jana tworzący napis STWOSZ. Pierwotnie rzeźba była elementem wystroju jednego z krakowskich kościołów. Podczas barokowych zmian stylowych trafiła ostatecznie do kościoła w Ptaszkowej.

Zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji został zaproszony przez konserwatorów pracujących obecnie nad obiektem do zeskanowania, przygotowania modelu 3D i dokumentacji fotograficznej późnogotyckiej płaskorzeźby. Model wykonany przez naszą ekipę pozwoli na wydrukowanie kopii rzeźby w technice 3D i umieszczenie jej w kościele w Ptaszkowej. Oryginał będzie eksponowany w nowym kościele w tej samej miejscowości.

Fot. Marek A. Święch, arch. MIK (2015) CC-BY

Wykorzystanie nowoczesnej technologii do ochrony obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego staje się coraz bardziej popularne. Przykładem jest umieszczenie kopii figur z bezcennego tryptyku dłuta Mistrza Ołtarza z Gościeszowic w kościele w Koninie Żagańskim. Również w sanktuarium Matki Bożej w Tulcach wykorzystano metody skanowania do wykonania kopii cudownej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Oryginalne obiekty pozostaną chronione i dostępne dla publiczności, a pierwotne lokalizacje nie staną się „pustymi miejscami”.

Konferencja „Nowoczesne Muzea i Galerie / Muzealne pracownie digitalizacji, dobre praktyki, doświadczenia”

W najbliższą środę, 17 grudnia 2015 roku, Regionalna Pracownia Digitalizacji przy Małopolskim Instytucie Kultury weźmie udział w konferencji „Nowoczesne Muzea i Galerie / Muzealne pracownie digitalizacji, dobre praktyki, doświadczenia” organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie (ul. Międzyborska 50).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem seminarium będzie digitalizacja obiektów muzealnych, kwestie dotyczące udostępniania zasobów, wykorzystywania technik mobilnych w zarządzaniu instytucjami kultury.

Podczas konferencji zespół RPD zaprezentuje doświadczenia związane z tworzeniem projektu Wirtualne Muzea Małopolski, ideę, uwarunkowania techniczno-prawne oraz specyfikę rozwiązań zastosowanych w trakcie procesu digitalizacji.

Szczegółowy program seminarium na stronie Centrum Promocji i Informatyki.

Wyświetlanie 1 - 5 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 8